ازهردری سخنی  چاپ

تاریخ : یکشنبه 10 آبان‌ماه سال 1388 در ساعت 03:48 ب.ظ

 این نظردرگروگ تحریر نوشته شده بود آقای آراسته صحت موضوع راتائیدنکرده اند

 

نویسنده: دلسوز
یکشنبه 10 آبان1388 ساعت: 11:36
با سلام
متاسفانه با خبر شدم که تنهاپزشکی که در روستایمان مشغول به کار است توسط شخص یا اشخاصی بیحرمتی شده
وایشان را به باد کتک گرفته اند .که واقعا در خورما واداب ورسوم ما واجتماع ما نیست
این اولین باری نیست که شاهد این چنین برخورد ناشایستی شده ایم.این واقعا کا بسیار زشتی است وبا مسببین باید به شدن برخورد شود
تا دوباره شاهد این اعمال نباشیم مال جوانان گروگ وکناردان بیابان دیگر بس است تا کی میخواهید اینادامه بدهید آیا زشت نیست که
چند تا دکتر از بین خودتان نباشد تا باتوجه به کمبود دکتر شاهد اینچنین حوادثی نباشیم
دیگر تاکی چرا وچرا دیگر بس است

 

 

 

 

mzlhumqxbafgc3rw9wis.jpg 

 

 0gamebwkz095omaxng6b.jpg 

 

 4a8urve2hpgndshwsbwy.jpg