بالاآمدن آبدریاومشکل ماهی گیرا  چاپ

تاریخ : جمعه 22 آبان‌ماه سال 1388 در ساعت 06:55 ب.ظ

 

  

 

گزارش تصویری: اعتیاد خانمان‌برانداز
سرپناه معتادان در تهران 
 
 
 
تابناک عکسهای خوبی ازاعتیادگذاشته 
به دیدنش می ارزه
 
 
 

 

 

روایت تصویری ساحل گروگ 

 

 

 1tmhzuwlekgh2v2li422.jpg

oze704hqf04zocoldllp.jpg 

 

 1mpkzno5josx8kwepff6.jpg 

 

 k4kvo56qf5getzrwclk9.jpg 

 

 0flk1hdbwo332hhep3tf.jpg  

 ntza8rfig94t3kg3b0wm.jpg

 

فصل خبات است وشیرماهی صبح زودکنارساحل بودم آب بالابودوباماشین نتوانسنم برم انورتر 

چندتاعکس گرفتم فکرمیکنم عکسهای بهتری داشتم ابلودنشدند یک ماهی دیگربودخدائیش اسم آن نمیدانم ولی ماهی گیرای گروگی به آن میگویندپغ قلابی بدنیست پاک کردنش کمی مشکل است  

 

  

 

بنده فکرمیکنم کلنگ زنی است