شرکت درمراسم عقد  چاپ

تاریخ : سه‌شنبه 21 اردیبهشت‌ماه سال 1389 در ساعت 07:25 ب.ظ

راستی دوسال چه زودگذشت وبلاک گروگ دریک نگاه با افت وخیزهای که داشت دوساله واینک میرودسه ساله بشوداری قدم به سه سالکی گذاشته  قریب هفتصدوسی روزوسی هزار ویکصدوخردی بازدید وبلاکی روستائی بازهم ادامه میدهیم هیچ وقت ازجاده صداقت ومهربانی بیرون نرفت وبزرگان راپاس داشت وبه کوچک ترانیزاحترام گذاشت؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 

مثل همیشه سلام 

 

امروزبعدازنمازعصردرمعیت عاقدسردفترازدواج حاجی حسین امامی درفرخنده جشن عقدکنان 

آقای حسن موس افسری فرزند(مرحوم رئیس موسی افسری درروستای سراروشرکت داشتم 

 

بدین مژده گرجان فشانم رواست  

 

قبل ازارسال تصویرازطرف خودوخانواده به این بزرگواروخانواده محترم شان وهمچنین بزرگ خاندان ایل طاهرزائی این مراسم فرخنده راتبریک میگویم باشدخدمتی کوچک ازیک گروگی به خاندان بزرگ طاهرزائی وخصوصا عروس وداماددربیابان بزرگ وهمچنین درامارات متحده عربی وهمه عزیزان این عزیز

 

 yr2c8dmbfklgth593dps.jpg 

 

 

 

 

 

بابت عکسهاببخشیدنورکافی نبودواین عکس نیزبنده نگرفته ام برای خودنمائی نیزاگرباشدعکسی که خودبرداشته ام میگذارم هرچندازاین بهترنیست 

  

 

انشالله مبارک است