عکسهای متنوع جهان  چاپ

تاریخ : سه‌شنبه 11 خرداد‌ماه سال 1389 در ساعت 05:07 ب.ظ

سلام 

سلامی به گرمی تابستان امسال که هنوزازراه نرسیده ومیگویندامسال گرم ترین سال جهان است منظورازپیدایش تاریخ تاکنون امسال گرم ترین سال هست ویاخواهدبودومسئولیت آن درگردن پیش بینی کنندگان هوا 

بازهم بادستی خالی وباقلبی پراشتیاق وآرزوی سلامتی شمابه روزشدیم که تابستان است وهواگرم وخبری نیست مگرسلامتی شماعزیزان وگروگ دریک نگاه که زیرشمعک داردمیسوزاد 

لطف شمامستدام بازخبرهم خواهدآمدکه خبری درکارنیست ومردم مشغول بازکردن حساب برای واریزی پول یارانها انشالله خوب وخوش خواهدبود  

 

 

 

 

 

 

  

  

4877u36xq17e5ybtm8ub.jpg 

av2pmkysg1icvi03lwf3.jpg 

ببخشیدیک چیزی گذاشتیم که شمایابرروی انهارفته ایدویادرباغ وحشهای جهان زنده اش رادیده اید 

البته بنده اگرتوفیق ردشدن ازروی این پلهارانداشته ام اماباحیوانات دم خوربوده ام