چاپ

تاریخ : پنج‌شنبه 11 شهریور‌ماه سال 1389 در ساعت 01:14 ق.ظ

 Vzz.IR 

 

 Your image is loading... 

 

غروب دل انگیزساحل گروگ

حافظ

 

 

ماهم این هفته برون رفت و به چشمم سالیست

حال هجران تو چه دانی که چه مشکل حالیست

مردم دیده ز لطف رخ او در رخ او

عکس خود دید گمان برد که مشکین خالیست

می‌چکد شیر هنوز از لب همچون شکرش

گر چه در شیوه گری هر مژه‌اش قتالیست

ای که انگشت نمایی به کرم در همه شهر

وه که در کار غریبان عجبت اهمالیست

بعد از اینم نبود شائبه در جوهر فرد

که دهان تو در این نکته خوش استدلالیست

مژده دادند که بر ما گذری خواهی کرد

نیت خیر مگردان که مبارک فالیست

کوه اندوه فراقت به چه حالت بکشد

 

حافظ خسته که از ناله تنش چون نالیست   

..............................................................................

 

این هم غزلی ازقیصرامین پور 

 لحظه های کاغذیخسته ام از آرزوها ، آرزوهای شعاری
شوق ِ پرواز مجازی ، بال های استعاری

لحظه های کاغذی را ، روز و شب تکرار کردن
خاطرات بایگانی ، زندگی های اداری

آفتاب ِ زرد و غمگین ، پلّه های رو به پایین
سقف های سرد و سنگین ، آسمانهای اجاری

با نگاهی سرشکسته ، چشمهایی پینه بسته
خسته از درهای بسته ، خسته از چشم انتظاری

صندلی های خمیده ، میزهای صف کشیده
خنده های لب پریده ، گریه های اختیاری

عصر جدول های خالی ، پارکهای این حوالی
پرسه های بی خیالی ، نیمکت های خماری

رونوشت روزها را ، روی هم سنجاق کردم :ـ
شنبه های بی پناهی ، جمعه های بی قراری

عاقبت پرونده ام را ، با غبار آرزوها
خاک خواهد بست روزی ، باد خواهد برد باری

روی میز خالی من ، صفحهء باز حوادث
در ستون تسلیت ها ، نامی از ما یادگاری 

 


 

دوستان عزیزاگرمارادرصفحه اینترنیت ندیدیدیقین بدانیدقلب ماباشمااست ودرسینه برای ایران عزیزوشمادوستان میتپدولی چندروزیاست که مشکل سرورهای اینترنیت مشکل دارندوبسیارمشکل است عکسی رااپلودکردویاسایتی رابازکردونظری نوشت وگرنه برای مامعتادان اینترنت بی شمامشکل است زندگی مشکل

Your image is loading...