چاپ

تاریخ : جمعه 19 شهریور‌ماه سال 1389 در ساعت 11:30 ق.ظ

یکماه روزه داری ونمازتراویح وقیام لیل وشبهابعدازنمازفوتسال بین روستاهاتلاش برای برای پرورش معنویت وبدن سازی ورزش گرچه بنده فرصت نداشتم بازیهاراازنزدیک ببینم ولی جوانان خبرش می رساندنددیشب قراربودبروم بازم میسرنشدوبنده امسال فینال واختتامیه بازیهاراندیدم ولی عکسهایش رابرایم تهیه کردند   

 

 Vzz.IR

 

 

  

   Your image is loading...

 

Vzz.IRVzz.IRVzz.IR 

Vzz.IRVzz.IRVzz.IR 

Vzz.IRVzz.IRVzz.IR 

Vzz.IRVzz.IRVzz.IR 

Vzz.IRVzz.IRVzz.IR 

Vzz.IRVzz.IRVzz.IR 

 

جام قهرمانی بردستان یوسف ملائی است یقین گروگ برنده فینال جام هذفی فوتسال جام رمضان بوده است بنده تورج احمدی رانیزدرتصویرمی بینم یقین ایشان کوکل میگویم قهرمان واقعی کوکل است 

شوخی کردم همه چندین تیم که دراین ماه فرخنده مسابقه دادندقهرمان هستندوبه همه تبریک میگویم