فوت ناگهانی وناگوارمرحوم حسین رئیس نیکخواه  چاپ

تاریخ : یکشنبه 14 آذر‌ماه سال 1389 در ساعت 08:35 ب.ظ

بانام خداوسلام

باکمال تاسف وتالم بسیارعمیق خبرفوت ناگهانی حسین نیکخواه فرزندمرحوم رئیس علی نیکخواه خدمت فرزندان وبرادران وبرادرزادگان وبستگان وایل بزرگ طاهرزائی دربیابان وکشورامارات متحده تسلیت عرض میکنم وخودوخانواده رادرغم بزرگ ایل طاهرزائی شریک وسهیم میدانم

ازخداوندبرای مرحوم مغفورطلب آمرزش وبرای بازماندگان صبروشکیبایی ازباری تعالی مسئلت می نمایم آن مرحوم دراثرسکته قلبی بین راه نرسیده به بیمارستان میناب دارفانی راوداع گفته وامرحق رالبیک امروزدرکنارمرحوم پدرشان باشرکت صدهانفرازفامیل وبستگان سرتاسربیابان وشهرستان میناب به خاک سپرده شدند ..خدارحمتش کند 

 

بنده تلاش کردم چندتاعکس نیزتهیه کنم اماموفق نشدم نمازجنازه درمسجدبمانی خوانده شد 

 

  0porjoz76sqtnyivj2vh.jpg zft0aw1grftw352153h9.jpg 8jrxye0x2rpf701j9axw.jpg  

ggsemdyf2rfx6jnx3tjm.jpg vqnjru2v28783q731dzo.jpg 

mlmbv0qviuz0vpvo30sw.jpg 

جمعیت زیادبودونمی شدعکس گرفت چندتاعکس هرچندگویای واقعه نباشندتقدیم به شماعزیزان ازتشیع جنازه مرحوم حسین نیکخواه روحش شادویادش گرامی............