بیابان زمین  چاپ

تاریخ : پنج‌شنبه 7 دی‌ماه سال 1391 در ساعت 09:57 ق.ظ

 

روایتی تصویری 

 

عکسهای ازشهرمن گروک 

  

شهرمن گروک 

 

بهارسال نودویک

 

 شهرمن گروک

 

  جنوب غربی شهرگروک

شهرمنگروک 

 

ازخیابن ساحلی بطرف شرق ویامرکزشهر