روزافتتاح فرمانداری سیریک  چاپ

تاریخ : پنج‌شنبه 14 آبان‌ماه سال 1388 در ساعت 03:34 ب.ظ

آن روزگفتندسیریک شهرستان بشودگلستان خواهدشد وتمام مشکلات مردم نیز رفع میشود 

فکرمیکنیدچنددرصدمشکلات حل شده  

 

استان دارمحترم هرمزگان بادوفرمرمانداروتمام رجال دولت استان هرمزگان درسیریک 

 

 

  

  

 

 

راستی سدجگین وبازدهی آن؟ 

 آیاسدجگین فراموش شده آیاجاسکی ها ازآب آن دارنداستفاده میکنند  

 

 

 

 

خاطرات ورویاهای یک پیرمردبرای همه ایران وخصوصامیناب سیریک جاسک بشاکرد