سفربخیر  چاپ

تاریخ : پنج‌شنبه 11 شهریور‌ماه سال 1389 در ساعت 05:38 ب.ظ

 

 سفربخیر 

ازاستادمحمدرضاشفیعی کدکنی 

 

به کجاچنین شتابان ؟  

                          گون ازنسیم پرسید 

دل من گرفته زین جا 

                        هوس سفرنداری 

                                                    زغباراین بیابان؟ 

همه آرزویم اما 

                  چکنم که بسته پایم 

به کجاچنین شتابان؟ 

به هرآنکجاکه باشدبه جزاین سراسرایم 

سفرت بخیراماتوودوستی خدارا 

چوازآن کویروحشت به سلامتی گذشتی  

به شکوفه هابه باران ُ  

                        برسان سلام مارا